Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Online Winkelen bij GroetjesuitHolland.nl

1. Algemeen

2. Bestelling/betaling

3. Bezorgen van bestelde producten

4. Klachten

5. Overig

6. Aansprakelijkheid7. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door GroetjesuitHolland.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat GroetjesuitHolland.nl deze voorwaarden soepel toepast.

8. Intellectueel eigendom

9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GroetjesuitHolland.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat GroetjesuitHolland.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

GroetjesuitHolland.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

11. Slotbepaling

Nederlands recht is van toepassing op alle offertes en overeenkomsten. Alle geschillen, die naar aanleiding van of verband houdende met de door deze leveringsvoorwaarden beheerste overeenkomst mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, behoudens die behorende tot de competentie van de kantonrechter en behoudens hogere voorziening.

GroetjesuitHolland.nl
KvK Amsterdam63013479
Btw-nummer NL855054694B01
Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »